500+

Od dnia 1 kwietnia 2016 roku do 30 kwietnia 2016 roku w sekretariacie 

Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie można składać wnioski dotyczące Programu 500 +.

Wnioski winny być uzupełnione w całości, podpisane oraz z odpowiednią liczbą załączników.

PONIEDZIAŁEK   8.00 DO 10.00, 14.00 DO 16.00

WTOREK                8.00 DO 10.00

ŚRODA                    8.00 DO 10.00, 14.00 DO 16.00

CZWARTEK          BEZ STRON

PIĄTEK                   8.00 DO 12.00

Wnioski niekompletne będą odbierane  tylko na odpowiedzialność wnioskodawcy!

załącznik nr 4 – 500 + gospodarstwo rolne

załacznik nr 3 – 500 +ryczałt

załacznik nr 2 – 500 +

ulotka 500+

druk wniosku 500+