EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Drodzy ósmoklasiści,
przed Wami ważny Egzamin ósmoklasisty, który odbędzie się zgodnie z poniższym  harmonogramem:
1. język polski – 16 czerwca 2020 r.
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r.
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r.
W związku z pandemią Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym ósmoklasisty.
INFORMACJE O ORGANIZACJI I SPOSOBIE PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I SPOSOBU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY