Już… 95 lat! Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

3 września 2015 roku obchodziliśmy 95. rocznicę powstania Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

Uroczystości związane z obchodami 95-lecia naszej szkoły rozpoczęły się 3 września 2015 roku o godzinie 9.30 mszą świętą w parafii Matki Bożej Dobrej Rady, na którą udali się uczniowie i rodzice wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi.

W dalszej części uroczystości odbyła się w szkole jubileuszowa akademia. Pani dyrektor Urszula Banaś, zabierając głos, podkreśliła rangę obchodów jubileuszowych 95-lecia Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, które zostały objęte honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidra, Przewodniczącego Rady Dzielnicy XII Zbigniewa Kożucha, Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich Romana Rozlachowskiego oraz Prezesa Związku Piłsudczyków Oddział Małopolska Edwarda Jankowskiego.

Pani Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Katarzyna Cięciak odczytała list Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Głos zabrały również pani Barbara Zgłobicka, starszy wizytator  Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz pani Grażyna Fijałkowska, Radna Miasta Krakowa.

Następnie, pamiętając o tych, którzy oddali życie w obronie niepodległości naszej Ojczyzny złożono kwiaty i zapalono znicze pod Pomnikiem Mieszkańców Prokocimia Poległych i Pomordowanych w latach 1939 -1945 oraz  oddano cześć patronowi naszej szkoły Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na spektakl pt.: „Pamiętnik” w wykonaniu szkolnego teatru MEANDER. Sztuka przygotowana przez uczniów, absolwentów i osoby zaprzyjaźnione pod kierunkiem pani Anety Polczyk ukazała wspomnienia dotyczące historii naszej szkoły, jak również snuła refleksję na temat jej funkcji w przyszłości. Występy małych i tych nieco starszych aktorów wywołały łzy wzruszenia u niejednego widza.

Dużo radości i wspomnień dostarczyły zwiedzane przez gości wystawy: ”Szkoła pokoleń”, „Kalendarium z życia szkoły”, „Klasowe tabla”, „Izba pamięci”.

Wszyscy zgromadzeni mogli uczestniczyć w poczęstunku, podczas którego byli nauczyciele z rozrzewnieniem wspominali lata spędzone w ich ukochanej szkole. Goście otrzymali  pamiątkową płytę CD zawierającą historię placówki oraz migawki z naszego codziennego szkolnego życia, będące swoistym potwierdzeniem słów Tadeusza Kotarbińskiego: „Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”.

0 komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *