KIERMASZ WIELKANOCNY

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie kiermaszów świątecznych.
W tym roku kiermasz wielkanocny odbędzie się w dniach 10 – 12 IV 2019 r.
Dochód z  kiermaszu zostanie przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych.
Prosimy nauczycieli i uczniów o aktywne zaangażowanie się w przygotowanie ozdób.
Wychowawcy klas I – VIII zobowiązani są do przygotowania 20 elementów dekoracyjnych związanych z Wielkanocą.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wykonują ozdoby w ramach zajęć świetlicowych
w swoich klasach. Uczniowie klas IV – VIII mogą przygotowywać
ozdoby podczas godzin wychowawczych, lekcji plastyki i techniki.
Dzieci mogą również przygotować ozdoby wspólnie z rodzicami.
Można wykorzystać gotowe elementy, do których każdy doda własną inwencję twórczą.
Ozdoby należy dostarczyć do Pani Anny Oleś Uchman lub Pani Anny Pieniążek
do dnia 9 kwietnia 2019 r.