KOMUNIKAT PSSE w Krakowie

Szanowni Państwo,

na prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie poniżej przesyłam informację do kierowaną do pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do naszej szkoły, odbywających kwarantannę nałożoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie
„Uprzejmie Państwa informuję, iż na stronie internetowej PSSE w Krakowie znajduje się komunikat dla osób, które poinformowano o obowiązku odbywania kwarantanny: https://pssekrakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2003&catid=20&Itemid=101.
Wyjaśniono w nim szczegółowo, że do usprawiedliwienia nieobecności w pracy jak i wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby – w przypadku osoby, która nie otrzymała fizycznie decyzji o obowiązku poddania się kwarantannie – wystarczające jest oświadczenie tej osoby, składane w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny (nie jest wymagane przedstawienie w późniejszym czasie decyzji lub zaświadczenia wydanych przez PPIS w Krakowie).
Wskazuję jednocześnie, że w przypadku skierowania danej osoby do odbywania izolacji przez lekarza POZ, w związku z potwierdzonym u niej zakażeniem, wystawiane jest jej zwolnienie lekarskie.”

z poważaniem
Adam Jędrzejczyk
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie