NOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o zapoznanie się z procedurami na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby dla Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Procedury na wypadek zagrożenia COVID-19 w SP61 

Rodziców, którzy zgłosili udział dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, proszę o wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do szkoły w dniu przyprowadzenia dziecka.

Jest to warunek niezbędny by dziecko pozostało w szkole.

Deklaracja uczęszczania dziecka do SP61 w czasie pandemii