Pomnik pamięci poległych i pomordowanych obywateli Prokocimia 1939-1945

Pomnik pamięci poległych i pomordowanych obywateli Prokocimia 1939-1945.  Tablica pomnika rozpoczyna się słowami Władysława Broniewskiego: „To oni wolą nieugiętą uczyli nas jak żyć, jak bić się, jak gardzić życiem, kochać życie, ażeby syn i wnuk pamiętał”.

28 października br. obyła się uroczystość z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Spotkanie upamiętnia tych, którzy walczyli o naszą wolność.

60 61