RADA SZKOŁY

 

 

Rada Szkoły 2018/2019

Podsumowanie wydatków 2018_2019

Składka na papier ksero i obsługę kserokopiarki – 50 zł za dziecko za rok szkolny,

Składka na Radę Szkoły – 60 zł za dziecko za rok szkolny ( w przypadku rodzeństwa : dwójki, trójki lub większej ilości dzieci, kwota pozostaje ta sama – 60 zł za wszystkie dzieci )

Decyzją Rady Szkoły opłata za świetlicę szkolną wynosi 10 zł za miesiąc za dziecko ( 15 zł w przypadku rodzeństwa )

Wpłat można dokonywać u skarbnika Rady Szkoły – pani Anny Pieniążek lub na konto rady Szkoły, numer konta: 43 1240 1444 1111 0010 0119 2767

Z góry dziękujemy

Członkowie Rady Szkoły

Skład Rady Szkoły – kadencja 2015/2016-2017/2018

  1. Małgorzata Wojdowska
  2. Agnieszka Chrzanowska
  3. Patryk Janusz
  4. Małgorzata Wojdowska
  5. Robert Bigaj
  6. Halina Gawełda
  7. Natasza Tchórz
  8. Anna Pieniążek
  9. Jacek Włodarczyk
  10. Julita Wójtowicz-Sap