STOŁÓWKA

Poniżej umieszczone są informacje odnośnie funkcjonowania stołówki  w SP61.

OBIADY – INFORMACJA DLA RODZICÓW SP61