STOŁÓWKA

Poniżej umieszczone są informacje odnośnie funkcjonowania stołówki od 1 lutego 2019 w SP61.

INFORMACJA DLA RODZICÓW SP61\

JADŁOSPIS