TRADYCYJNY SAD

SAD

Nasza szkoła bierze udział  w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowia społeczeństwa.

Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie.

W tym celu powstał zespół działający pod przewodnictwem pani A. Miechowicz i przy wsparciu p. K. Słabońskiej składający się z uczniów klas 5. I 6. – w skład, którego wchodzą – Milena Bugajska, Wiktoria Stafiej, Maria Piestrzyńska, Gabriela Stanek, Marcjanna Jałyńska, Zuzanna Żurek, Szymon Pacura, Hanna Wojdowska, Olga Drzymała, Izabela Gołąbek.

Zespół zapoznał się z projektem, wzbogacił swoją wiedzę, czytając poradnik „Od laika do sadownika”, samodzielnie poszerzał swoją wiedzę. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez panią A. Miechowicz nt. starych odmian grusz i ich walorów.

Uczniowie podzielili się zadaniami, stworzyli logo swojej drużyny, zaplanowali miejsce pod mini sad i przygotowali promocję projektu, która odbędzie się w trakcie obchodów Dnia Wiosny.


21 marca, jak co roku, witaliśmy wiosnę. W tym roku obchody Pierwszego Dnia Wiosny przebiegały pod hasłem „W sadzie i ogrodzie”.  Na apelu uczniom naszej szkoły został przedstawiony zespół „Sadownicy z Małopolski”, który bierze udział w projekcie i jednocześnie konkursie „Tradycyjny sad”. Nasze koleżanki Olga i Hania przygotowały prezentację i przedstawiły cele projektu „Tradycyjny sad”. Opowiedziały też o starych odmianach grusz, o pracach, które należy przy nich wykonać, aby pięknie rosły. Dziewczynki  przedstawiły też przykłady roślin towarzyszących gruszom, czyli wabiących owady zapylające. Dowiedzieliśmy się też o walorach gruszek oraz poznaliśmy miejsce, gdzie może powstać nasz mini sad.

Następnie odbyła się część konkursowa. Reprezentanci każdej klasy rywalizowali o miano „Miss i Mister sadu i ogrodu”. W nagrodę dwie pary otrzymały owoce (między innymi gruszki).

W dalszej części uczniowie tworzyli piosenki i wiersze o wiośnie oraz tworzyli „Eko-Marzanny” z surowców wtórnych.