EKO-LOGICZNI

Pragniemy poinformować, że nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu „Eko- logiczni”. Termin realizacji: wrzesień – październik 2018 r.

EKOLOGICZNI

Projekt „Eko-logiczni” to przede wszystkim:

  1. Wykłady, warsztaty i laboratoria, które odbędą się w Zespole Szkół Chemicznych, dotyczące problemu zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, w trakcie których przedstawione zostaną  sposoby ochrony środowiska.
  2. Zajęcia terenowe w Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie – zajęcia w formie ścieżki edukacyjnej dotyczącej prawidłowej gospodarki odpadami, segregacji śmieci, skutków oddziaływania odpadów na środowisko naturalne.

Główne cele projektu to:

– Budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży

– Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i racjonalne korzystanie z jego zasobów

– Promowanie działań dotyczących ochrony elementów ekosystemu, w tym powietrza w mieście

dyplom 1 dyplom 2

W dniach 15-29.09.2018 r. uczniowie: Antonina Żurek 8a, Aleksandra Sobolewska 8a, Emilia Pitala 8b, Szymon Drzymała 8b uczestniczyli w warsztatach w ramach projektu ekologicznego pn. „Eko-logiczni” – aktywna edukacja ekologiczna” w Zespole Szkół Chemicznychw Krakowie.

Pierwsze warsztaty – 15.09.2018 r. odbyły się pracowni chemicznej, w której uczniowie wykonywali doświadczenia zawarte w karcie pracy: „Wpływ zanieczyszczeń na różne materiały”.

Ćwiczenie I polegało na badaniu oddziaływania tlenku siarki (IV) na kolorowe kwiaty.

Jednym ze składników kwaśnego deszczu jest siarka. Siarka reaguje z tlenem, tworząc tlenek siarki (IV). Płatki róży pod wpływem tlenku siarki (IV) uległy odbarwieniu, pomarszczyły się i zniszczyły.

W ćwiczeniu II  otrzymany tlenek siarki(IV) został poddany reakcji z żelaznym gwoździem. Tlenek siarki(IV) działa niszcząco na metalowe przedmioty.

Ćwiczenie III polegało na określeniu przy użyciu spektrofotometru czy próbka wody rzecznej jest zanieczyszczona jonami azotanowymi (V). Jony azotanowe (V) stanowią zanieczyszczenie wód rzecznych.

Drugie warsztaty – 22.09.2018 r. odbyły się w pracowni biologicznej, w której uczniowie wykonywali doświadczenia zawarte w karcie pracy: „Wpływ zanieczyszczeń na rośliny”.

Ćwiczenie I i II polegały na wykonaniu, obserwacji preparatów mikroskopowych porostów oraz gotowych preparatów. Uczniowie dowiedzieli się jak z bioindykatorów ocenić poziom zanieczyszczenia powietrza na danym terenie.

Ćwiczenie III polegało na badaniu kwasowości gleby za pośrednictwem doświadczeń. Uczniowie dowiedzieli się jak poprawić właściwości gleby i o skutkach wapnowania.

Trzecie warsztaty – 29.09.2018 odbyły się w pracowni chemicznej, w której uczniowie dowiedzieli się o odnawialnych źródłach energii oraz rozsądnym wykorzystaniu energii. Sprawdzali doświadczalnie czy energia pochodząca z odnawialnych źródeł energii jest w stanie uruchomić różne urządzenia elektryczne. Energia pochodząca z odnawialnych źródeł energii jest w stanie uruchomić różne urządzenia elektryczne.

6.10.2018 r. uczniowie klas 8 uczestniczyli w zajęciach terenowych w Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie – dotyczyły prawidłowej gospodarki odpadami, segregacji śmieci, skutków oddziaływania w tym zakresie na środowisko naturalne.

W ramach projektu „Eko-logiczni” odbył się konkurs na wykonanie pracy zespołowej związanej z tematyką ekologiczną w kategoriach do wyboru: film, prezentacja, plakat.

12.10. 2018 r. w Sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego Urzędu Miasta Krakowa odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Eko-logiczni”.

Prezydent Miasta Krakowa wręczył dyplomy i nagrody laureatom konkursu i testu wiedzy. Uczniowie klas ósmych naszej szkoły zaprezentowali swoją pracę konkursową i zajęli pierwsze miejsce w konkursie związanym z tematyką ekologiczną w kategorii film.

Antonina Żurek, Aleksandra Sobolewska, Emilia Pitala, Szymon Drzymała otrzymali nagrody indywidualne natomiast nasza szkoła otrzymała zestaw do pomiaru wiatru do wykorzystania w pracowniach przedmiotowych.

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10

FOTORELACJA

Uczennica naszej szkoły, Antonina Żurek opowiada, czego dowiedziała się uczestnicząc w projekcie ekologicznym „Eko-logiczni”.