UCZEŃ OBYWATEL

Udział naszych uczniów w Projekcie Edukacyjnym Uczeń – Obywatel

„Takie będą Rzeczypospolite,

jakie ich młodzieży chowanie”

Andrzej Frycz – Modrzewski

Powyższe słowa są mottem projektu edukacyjnego Uczeń – Obywatel,   w którym od wielu lat bierze udział nasza szkoła. Celem projektu jest zapoznanie uczniów z historią oraz teraźniejszością samorządu krakowskiego, a także promowanie wśród dzieci i młodzieży idei samorządności. W ramach projektu uczniowie biorą udział w spotkaniu z radnymi swojej dzielnicy, w wykładach dotyczących działalności Rady Miasta, zwiedzają Pałac Wielopolskich oraz idą na spacer szlakiem samorządu krakowskiego. Projekt kończy się konkursem wiedzy o samorządzie krakowskim, w którym z powodzeniem biorą udział nasi uczniowie. Dla przykładu można podać, że w roku szkolnym 2015/2016 dwoje naszych uczniów z klasy szóstej zdobyło równorzędnie pierwsze miejsce, a jeden uzyskał wyróżnienie. W roku szkolnym 2016/2017 uczeń z klasy piątej zajął pierwsze miejsce, a uczennica z klasy szóstej zdobyła miejsce drugie. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 61, od kilku lat, projekt ten prowadzi i do konkursu przygotowuje uczniów, Pani Izabela Ludwig.