RADA SZKOŁY

 

Skład Rady Szkoły – kadencja  2018/20190 – 2020/2021

1. Małgorzata Wojdowska

2. Jolanta Bożek

3. Aneta Pustół

4. Maria Loser – Darłak

5. Agnieszka Szefer – Walas

6. Rafał Kluska

7. Anna Pieniążek

8. Aneta Łuczyńska

9. Katarzyna Dziurdzia

10. Aleksandra Honza

Rada Szkoły 2018/2019

Podsumowanie wydatków 2018_2019

Składka na papier ksero i obsługę kserokopiarki – 50 zł za dziecko za rok szkolny,

Składka na Radę Szkoły – 60 zł za dziecko za rok szkolny ( w przypadku rodzeństwa : dwójki, trójki lub większej ilości dzieci, kwota pozostaje ta sama – 60 zł za wszystkie dzieci )

Decyzją Rady Szkoły opłata za świetlicę szkolną wynosi 10 zł za miesiąc za dziecko ( 15 zł w przypadku rodzeństwa )

Wpłat można dokonywać u skarbnika Rady Szkoły – pani Anny Pieniążek lub na konto rady Szkoły, numer konta: 43 1240 1444 1111 0010 0119 2767

Z góry dziękujemy

Członkowie Rady Szkoły