INNOWACJE

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego realizowana w roku szkolnym 2015/2016 w klasie Vc.

My World. Różne oblicza komunikacji.

Jak zamówić posiłek w języku angielskim? Uczniowie uczęszczający na zajęcia innowacyjne znakomicie potrafią sobie z takim wyzwaniem poradzić:)

Food CAM01432 CAM01434 CAM01435

Uczniowie klasy Vc w ramach działań innowacyjnych podjęli się wykonania gier planszowych na temat parków narodowych w Polsce. Prace trwały cały miesiąc. W tym czasie zaprojektowali swoje plansze, stworzyli zadania i instrukcje do gier. Wszystko oczywiście w języku angielskim! Ważnym momentem było też testowanie gier – czyli wspaniała zabawa całej grupy!

Przed nami realizacja projektu eTwinningowego związanego z powstałymi grami. Nawiązaliśmy kontakt ze szkołą z Turcji, gdzie będziemy je wysyłać. Uczniowie ze szkoły tureckiej prześlą swoje gry do nas.

CAM01640  CAM01643 CAM01647 CAM01649 CAM01650 CAM01651 CAM01653 CAM01654 CAM01655 CAM01672 CAM01675 CAM01677 CAM01678 CAM01679 CAM01682 CAM01683 CAM01684 CAM01686

Rok szkolny 2014/2015

Innowacja realizowana w klasie IVc

My World


 

Innowacja pedagogiczna realizowana w kl. I i II w roku szkolnym 2015/2016.

Innowacja pedagogiczna „Nauka przez szachy w edukacji wczesnoszkolnej”

NAUCZANIE PRZEZ SZACHY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

SZACHY

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul.  Popławskiego w Krakowie od września 2015 roku prowadzi innowację pedagogiczną „Edukacja przez szachy”. Zajęcia obejmują trzy klasy edukacji wczesnoszkolnej, prowadzone przez nauczycieli, którzy ukończyli szkolenie w ramach Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego i otrzymali certyfikaty z zakresu metodyki nauczania gry w szachy.

Liczne walory edukacyjne projektu spowodowały, że spotkał się on z pozytywnym przyjęciem przez Dyrekcję szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym i Rodzicami uczniów.  „Edukacja przez szachy” pozwala w nowy, ciekawy sposób rozwijać umiejętności uczniów i przyswajać treści zawarte w Nowej Podstawie Programowej. Umiejętność gry w szachy wpływa korzystnie na zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego.

„Królewska gra” to żywa lekcja geometrii, która w sposób niewidoczny dla ucznia  rozwija i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną, poprawną koordynację ruchów, uczy określania odległości między przedmiotami, stron świata, kierunków lewo – prawo itd.

Równie ważny jest wpływ gry w szachy na psychikę dzieci. Uczy ona radzić sobie ze stresem i porażką, skutecznie działać pod presją, nie poddawać się nawet w najtrudniejszej sytuacjach,  ponosić konsekwencje własnych decyzji. Kształtuje ważne cechy osobowości, jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Rozwija opanowanie, determinację, cierpliwość, wytrwałość, odwagę. Młody człowiek uczy się szacunku do przeciwnika. Gra w szachy przygotowuje do zdrowej rywalizacji i postępowania według zasad fair play. Nie ma w niej miejsca na brutalność, wyzwiska i wulgaryzmy.

Zgodnie z założeniami innowacji „Edukacja przez szachy”, zajęcia prowadzone są w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczniowie objęci projektem w naszej szkole, podczas zajęć dodatkowych, krok po kroku poznają zasady gry w szachy, pod czujnym okiem nauczycieli – wychowawców, w przyjaznym otoczeniu swoich sal lekcyjnych. Dzięki przystępnym metodom i miłej atmosferze, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach. Nauczyciele starają się, aby nauka zasad gry w szachy była atrakcyjna i skuteczna. Zajęcia prowadzone są w sposób kreatywny. Każdy nauczyciel przy zastosowaniu szachowych środków dydaktycznych: bierek, szachownic, planszy demonstracyjnej, wykorzystuje swój warsztat pracy.  Dostosowuje metody i formy zajęć do wieku, upodobań i specyfiki grupy. Prowadzący przybliżają grę w szachy poprzez stawianie zadań szachowych, stosowanie określonych gier i zabaw, oglądanie filmów edukacyjnych, rozgrywek między uczniami, rysunków. Dużą ciekawość u dzieci wzbudzają zabawne bajkowe opowiadania z szachowymi postaciami w rolach głównych.

Widocznym jest, że dzieciom uczestniczącym  w zajęciach, pierwsze efekty nauki sprawiają przyjemność i satysfakcję. Wpływa to na ich dobrą samoocenę,  poczucie wartości i pozytywną motywację do dalszej aktywności szachowej. Gra w szachy jest dla nich nie tylko  nauką przez działanie i zabawę,  ale również rozrywką i może stać się pasją na całe życie.

Agnieszka Dziedzic

Agnieszka Grudzińska