SZKOLNE EKOPOMYSŁY

W dniach  21.09 – 5.10.2019 r. uczniowie klasy 8a : Klaudia Zelek, Karolina Tomeczko, Kinga Śmigielska, Adam Szancer oraz Pani Katarzyna Słabońska uczestniczyli w warsztatach w ramach projektu ekologicznego pn. „Szkolne ekopomysły ” w Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie.

Projekt był realizowany w czterech modułach, w ramach których uczniowie uczestniczyli
w zajęciach laboratoryjno-warsztatowych w Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie, wyjeździe do Ojcowskiego Parku Narodowego w ramach zajęć terenowych „Woda w Twojej rzece”, a nauczyciele zostali zaznajomieni z innowacyjnymi metodami nauczania przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), takimi jak m.in. plickersy.

21.09.2019:  Pierwsze zajęcia laboratoryjno- warsztatowe odbyły się w pracowni chemicznej gdzie uczniowie wykonywali doświadczenia:

 1. a) badanie biodegradacji różnych materiałów
 2. b) sporządzanie domowego kompostownika
 3. c) badanie oddziaływania tlenku siarki (IV) na kolorowe kwiaty

Doświadczenia wykazały jak szkodliwy wpływ na środowisko ma tlenek siarki (IV).

Kwiaty pod wpływem tlenku siarki (IV) uległy odbarwieniu, pomarszczyły się i zniszczyły, natomiast gwoździe na które oddziaływał tlenek siarki (IV) pokryły się czarnym osadem.

28.09.2018:  Drugie zajęcia laboratoryjno – warsztatowe odbyły się w pracowni fizycznej gdzie uczniowie wykonywali doświadczenia:

 1. a) Zależność natężenia prądu od odległości od źródła światła oraz jego barwy.
  Do wykonania doświadczenia uczniowie użyli panelu fotowoltanicznego, lampki oraz miernika wskazującego wartość napięcia powstałego prądu. Lampkę, czyli ich źródło światła ustawili w odległościach 10, 30, 50, 70 oraz 90 cm od panelu, a z miernika odczytywali wartość napięcia prądu. Doświadczenie powtórzyli jeszcze 2 razy przy innych barwach światła niebieskiej i czerwonej. Następnie na podstawie zgromadzonych danych narysowali wykresy. Im bliżej źródło światła było od panelu, tym napięcie otrzymanego prądu było większe. Zależało ono także od barwy światła: białe światło wytworzyło więcej energii.
 2. b) Elektroliza wody

Uczniowie mierzyli szybkość tworzenia się wodoru w zależności od dostarczanego napięcia, które regulowali za pomocą opornika. Wodór, który wytworzyli użyli do uruchomienia wiatraka.

 1. c) Zależność natężenia prądu od odległości wentylatora od wiatraka oraz pozycji jego łopat. Uczniowie łopaty wiatraka ustawiali kolejno pod kątem 6, 28 oraz 56 stopni
  i zwiększali odległość między wiatrakiem a wentylatorem ; odczytali z miernika napięcie prądu. Następnie na podstawie zgromadzonych danych narysowali wykresy.

Okazało się, że najkorzystniejszym kątem nachylenia łopat jest 28 stopni gdyż powstaje wtedy najwięcej energii, a im wiatrak znajdował się bliżej wentylatora tym napięcie prądu było większe.

5.10. 2019 : Trzecie zajęcia laboratoryjno – warsztatowe odbyły się w pracowni biologicznej gdzie uczniowie wykonywali doświadczenia:

 1. a) Bioindykatory zanieczyszczeń powietrza i wody
 2. b) Jakie rośliny ochraniają nas przed smogiem
 3. c) Mikroorganizmy – mali czyściciele w wielkich oczyszczalniach

Uczniowie podczas zajęć warsztatowych przygotowywali, obserwowali preparaty mikroskopowe z porostów a następnie wykonywali schematyczne rysunki. Następnie uzupełniali zadania zawarte w kartach pracy.  Zajęcia zakończyły się testem online oraz rebusami.

12.10.2019 : Uczniowie uczestniczyli w zajęciach terenowych  „Woda w Twojej rzece”
w Ojcowskim  Parku Narodowym.

W ramach projektu „Szkolne ekopomysły ” odbył się konkurs na projekt gry terenowej  związanej z tematyką ekologiczną.

25.10. 2019 r. w Sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego Urzędu Miasta Krakowa odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Szkolne ekopomysły” .

Uczniowie: Klaudia Zelek, Karolina Tomeczko, Kinga Śmigielska, Adam Szancer zaprezentowali swoją pracę konkursową i zajęli pierwsze miejsce w konkursie na projekt gry

terenowej.

FOTORELACJA

Uczeń naszej szkoły, Adam Szancer opowiada, czego dowiedział się uczestnicząc w projekcie ekologicznym „Szkolne ekopomysły”.

 

 

3 4 DSC_0315 DSC_0335 DSC_0345 DSC_0348 DSC_0354 DSC_0373 IMG_20191005_093025 IMG_20191005_094835 IMG_20191025_142258 IMG_20191025_142359