KRAKUS

Od kilku lat chętni uczniowie naszej szkoły uczęszczający do klas piątych i szóstych, pod opieką Pani Izabeli Ludwig, biorą udział w konkursie wiedzy o Krakowie „Krakus”. Konkurs ten jest organizowany przez Zamek Królewski na Wawelu oraz Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 w Krakowie. Celem zmagań konkursowych jest zachęcenie dzieci do aktywnego poznawania Krakowa, jego historii, zabytków, tradycji i legend. W ramach przygotowań do konkursu dzieci biorą udział w lekcji muzealnej na Zamku Królewskim oraz w grze terenowej po Krakowie. Dodatkowo pani Izabela Ludwig organizuje dla uczniów wycieczki po Krakowie związane z bieżącym tematem konkursu. Nasza szkoła z sukcesami uczestniczy w tym przedsięwzięciu, a uczniowie wiele razy zostali laureatami konkursu wiedzy o Krakowie.