ŚWIETLICA

Plan pracy świetlicy

 

Karta zapisu do świetlicy

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Regulamin świetlicy szkolnej

Wpłat można dokonywać na konto Rady Szkoły

numer konta: 43 1240 1444 1111 0010 0119 2767