ZDROWY ODDECH

zdrowy-oddech

 

User comments

BADANIE CZYSTOŚCI WODY

User comments

CO NISZCZY GWOŹDZIE?

User comments

CHEMICZKI Z SP61 🙂

Pierwsze warsztaty w ramach projektu „Zdrowy Oddech – Aktywna Edukacja Ekologiczna” za nami.  Gościłyśmy  w sobotę w Zespole Szkół Chemicznych w pracowni chemicznej – laboratorium, gdzie wykonywałyśmy 3 doświadczenia.

Zaczęłyśmy od badania czystości wody rzecznej za pomocą kolorymetru. Ustaliłyśmy, że stężenie jonów azotanowych (V) w próbce wody rzecznej wynosi 10 mg/l, czyli wodę można przypisać do II klasy czystości.

W drugim doświadczeniu sprawdzałyśmy zachowywanie się wodnego roztworu tlenku siarki (IV) wobec żelaza. Zaobserwowałyśmy, że na stalowych gwoździach powstał czarny nalot, gwoździe pod wpływem wody deszczowej i tlenków siarki ulegają zniszczeniu.

W trzecim doświadczeniu badałyśmy oddziaływanie tlenku siarki (IV) na kolorowe kwiaty. Po stopieniu siarki i połączeniu jej z wodą destylowaną powstał kwas. Kwiaty uległy odbarwieniu, pomarszczyły się i zniszczyły. Dowiedziałyśmy się również, że kreda neutralizuje kwas.


 

Za nami kolejne spotkanie z nauczycielami z Zespołu Szkół Chemicznych. Dzisiaj rozmawialiśmy o zanieczyszczeniach powietrza i porostach. Dowiedziałyśmy się, że są to organizmy zwane bioindykatorami, czyli organizmami wskaźnikowymi. Występowanie porostów pokazuje, jaki poziom zanieczyszczenia tlenkami siarki występuje na danym terenie. Zupełny ich brak informuje nas, że zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki jest  bardzo duże.

Porosty zbudowane są z glonów i grzybów, które żyją w symbiozie, czyli wzajemnie sobie pomagają i obie strony czerpią korzyści z takiego układu.

User comments

DZISIAJ BĘDZIEMY ROBIĆ PREPARATY

 

User comments

I JAK ZŁAPAĆ TEN POROST…?


Za nami ostatnie spotkanie w ramach projektu „Zdrowy oddech – aktywna edukacja ekologiczna”. Na dzisiejszych zajęciach poznawaliśmy źródła alternatywnej energii, czyli energię Słońca, wiatru, wody, biomasę, źródła geotermalne. Sprawdzałyśmy doświadczalnie, czy energia pochodząca z alternatywnych źródeł, czyli ekologiczna, jest w stanie uruchomić różne urządzenia elektryczne. Okazało się, że tak. Jej moc zależała od odległości źródła energii od urządzenia elektrycznego. Im źródło było dalej, tym energia działała słabiej.

Dowiedziałyśmy się również, że taką energię można magazynować w akumulatorach i wykorzystywać później, kiedy np. wiatr nie wieje, albo dzień jest pochmurny.

Przed nami ostatnie spotkanie, czyli wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego

User comments

CZY ENERGIA SŁONECZNA URUCHOMI KOŁA ZĘBATE?

User comments

DZISIAJ POZNAMY ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ


Na podsumowanie projektu „Zdrowy oddech – Aktywna edukacja ekologiczna” zostałyśmy zaproszone na wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego.

Mimo tego, że pogoda była deszczowa i zbiórka jak w każdą sobotę o 7.30 pod szkołą, po raz ostatni wyruszyłyśmy na zajęcia. W O.P.N. miałyśmy wykład na temat zanieczyszczeń w powietrzu, smogu w Krakowie i sposobom na zminimalizowanie zanieczyszczeń.

Następnie udałyśmy się na zwiedzanie Jaskini Ciemnej z panem przewodnikiem, który opowiadał nam o nietoperzach i jaskini. Zobaczyliśmy nietoperze, które już przygotowywały się do hibernacji. Wędrując do jaskini oglądałyśmy porosty  na drzewach, co oznaczało, że ojcowskie powietrze nie jest koszmarnie zanieczyszczone tlenkami siarki. Z tego, co nam mówiono jest bardziej czyste niż w Krakowie, ale nie było tak zawsze, ze względu na niską emisję z pieców, którymi ogrzewano domy.

Naszą świeżo zdobytą wiedzę przedstawiłyśmy w prezentacji konkursowej. Zachęcamy do jej obejrzenia i poszerzenia wiedzy na ten temat i zmiany pewnych nawyków, np. jazda na rowerze do szkoły zamiast z rodzicami samochodem.

User comments

Na szlaku


17 października 2016 r. wszyscy uczestnicy projektu „Zdrowy oddech – aktywna edukacja ekologiczna” spotkaliśmy się  na seminarium podsumowującym nasze działania w Urzędzie Miasta Krakowa.

Zobaczyliśmy nagrodzone prace w konkursie na plakat i prezentację. Wysłuchaliśmy opisów prac nagrodzonych zespołów. Na koniec każdy uczestnik otrzymał dyplom potwierdzający udział w ww. projekcie.

Wszyscy uczestnicy zostali też zaproszeni na poczęstunek

Link do fotorelacji z tego wydarzenia:

http://krakow.pl/aktualnosci/204435%2c34%2ckomunikat%2c_zdrowy_oddech__juz_od_najmlodszych_lat.html

wreczenie-dyplomu-za-udzial-w-projekcie seminarium-w-u-m-k-podsumowujace-projekt-zdrowy-oddech-aktywna-edukacja-ekologiczna