WOLONTARIAT

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Sprawozdanie z działalności Koła Wolontariatu

W roku szkolnym 2020/2021 na Koło Wolontariatu zapisało się 29 uczniów z klas 7-8. Do połowy października zajęcia odbywały się na przemiennie , w jednym tygodniu dla uczniów klas 7 , w drugim tygodniu dla uczniów klas 8. Z chwilą rozpoczęcia zdalnego nauczania wszyscy chętni , także uczniowie klas młodszych co tydzień mogli uczestniczyć w pracach koła. W tym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z Domem Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Krakowie. Dla pensjonariuszy tej placówki uczniowie wykonali samodzielnie kartki z okazji Bożego Narodzenia. Dodatkowo uczniowie przygotowali prezentacje do wykorzystania na godzinach wychowawczych z okazji Dnia Nauczyciela, Rocznicy Odzyskania Niepodległości , Bożego Narodzenia, Uroczystości Objawienia Pańskiego oraz bezpiecznych zabaw zimą. Przez pierwszy miesiąc II semestru uczestnicy koła wykonali 100 zakładek do książek dla podopiecznych DPD.

Opiekun Koła Izabela Ludwig