POWIETRZE BEZ ŚMIECI

POWIETRZE BEZ ŚMIECI

Szkoła podstawowa nr.61 im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie przystąpiła do udziału w projekcie pt,, Rodzice i dzieci powietrze bez śmieci”.

Celem projektu jest edukacja lokalnych społeczności oraz najmłodszych uczniów klas I -III. Projekt wprowadza młodych ludzi w tematykę powietrza, jego zanieczyszczeń i sposobów, w jaki można im zapobiegać.  Ze względu na ważność problemu jakim jest czyste powietrze zwłaszcza w naszym mieście podjęliśmy działania zaproponowane w  scenariuszach przygotowanych przez  PGNiG.  Koordynatorem projektu jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Anna Oleś.

Raport z pierwszej lekcji

Raport z lekcji drugiej

Raport z lekcji trzeciej

Raport z lekcji czwartej

Raport lz lekcji piątej

IMG_20180621_0001_NEW