Angielski 5 razy w tygodniu – rozpoczęcie zajęć

Komunikat

W związku z prośbami Rodziców o umożliwienie uczniom uczęszczania na zajęcia w ramach projektu „Angielski 5 razy w tygodniu” w innym terminie niż wyznaczony Dyrektor Szkoły informuje:

W wyjątkowych sytuacjach, uniemożliwiających uczniowi udział w zajęciach języka angielskiego w wyznaczonym terminie, z klasą do której uczęszcza Dyrektor Szkoły dopuszcza zmianę godziny, dnia oraz grupy (na równoległą klasę). Aby do takiej zmiany doszło, proszę złożyć do sekretariatu pisemnie prośbę z uzasadnieniem oraz wskazaniem terminu, w którym uczeń może uczęszczać na zajęcia.

W miarę posiadanych miejsc w danej klasie uczeń będzie uczęszczał na zajęcia w terminie zaproponowanym przez Rodzica.


 

Zajęcia w ramach projektu „Język angielski 5 razy w tygodniu” zaczynamy 12 października 2015 r. Grafik zajęć dla poszczególnych klas zostanie przekazany dzieciom do dzienniczków korespondencji z rodzicami.

0 komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *