ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO – HARMONOGRAM

Naukę w nowym roku szkolnym 2020/2021 rozpoczynamy w trybie stacjonarnym. Zostaną wprowadzone rozwiązania organizacyjne, które pozwolą na spełnienie wymogów wynikających z zaleceń GIS i MZ. Podczas spotkania z wychowawcą zostaną  omówione zasady bezpiecznego przebywania na ternie szkoły w związku z pandemią Covid 19. Ponadto bardzo Państwa proszę o zapoznanie się i omówienie z dziećmi zapisów wynikających z tych wytycznych.

HARMONOGRAM OTWARCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W DNIU 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

KLASY PIERWSZE

Dyrektor Szkoły informuje, że uczniowie klas pierwszych wraz z Rodzicami podczas otwarcia roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września 2020 r. przebywają w sali gimnastycznej zgodnie z poniższym harmonogramem:

1a           sala gimnastyczna           8.00       Sara Zago (WEJŚCIE OD STRONY BOISK)

1b           sala gimnastyczna           9.30       Agnieszka Grudzińska (WEJŚCIE  OD STRONY BOISK)

1c           sala gimnastyczna           11.00     Dorota Pazdan (WEJŚCIE OD STRONY  BOISK)

Od 2 września 2020 r. uczniowie na teren szkoły wchodzą wejściem przez szatnię (od strony boisk szkolnych). Przy wejściu uczniowie dezynfekują dłonie

 

KLASY 2-8

Od 1 września 2020 r. uczniowie na teren szkoły wchodzą wejściem przez szatnię (od strony boisk szkolnych). Przy wejściu dezynfekują dłonie i udają się do sal lekcyjnych, gdzie oczekiwać będą na nich wychowawcy.

Podczas otwarcia roku szkolnego 2020/2021 na terenie szkoły przebywają jedynie uczniowie.

2a           sala nr 5               8.00       Katarzyna Dziurdzia

2b           sala nr 4               8.15       Aneta Łuczyńska

3a           sala nr 3               8.30       Anna Oleś-Uchman

3b           sala nr 25             8.45       Monika Piekulska

4a           sala nr 21             9.00       Rafał Kluska

4b           sala nr 43             9.15       Alicja Miechowicz

4c           sala nr 35             9.30       Kamil Kustra

5a           sala nr 56             9.45       Joanna Szczepanik

5b           sala nr 45             10.00     Natasza Tchórz

6a           sala nr 26             10.15     Izabela Ludwig

6b           sala nr 41             10.30     Anna Król

6c           sala nr 52             10.45     Aneta Polczyk

6d           sala nr 39             11.00     Aleksandra Honza

7a           sala nr 42             12.30     Arletta Małochleb

7b           sala nr 44             12.15     Julita Wójtowicz-Sap

7c           sala nr 56             11.30     Jacek Włodarczyk

8a           sala nr 24             11.15     Sylwia Sobolewska

8b           sala nr 40             11.45     Katarzyna Słabońska

8c           sala nr 41             12.00     Anna Pieniążek

Wytyczne dla szkół i placówek wrzesień 2020

  Bezpieczny_powroEt_do_szkoly_-_uczniowie Bezpieczny_powroEt_do_szkoly_-_rodzice