Dzień Języków Obcych

Wtorek 26 września upłynął w naszej szkole pod hasłem Dnia Języków Obcych.Wydarzenie to poprzedziło losowanie nazwy państwa przez wychowawców poszczególnych klas. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie poszerzali swoje wiadomości na temat danego kraju, zaangażowali się w  wykonanie  plakatów z informacjami o wybranym kraju lub rysowanie flag wylosowanego państwa. Prace dzieci zostały wyeksponowane w korytarzu szkoły.