Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością

          Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest na całym świecie corocznie 3 grudnia. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. W tym roku organizacją obchodów tego dnia w naszej szkole zajęły się: Pani Marcelina Janeba-Krankowska, Pani Katarzyna Słabońska oraz Pani Karolina Leja.

          W naszej szkole obchody tego dnia trwały od 29 listopada do 08 grudnia. W tym okresie klasy I-III uczestniczyły w warsztatach zorganizowanych przez pedagoga specjalnego. Uczniowie podczas zajęć wysłuchali opowiadania pt. ”Jaśka pierwszy dzień w nowej szkole”, które było wstępem do rozmowy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych np. w szkole. Na podstawie prezentacji multimedialnej zapoznali się z rodzajami niepełnosprawności. Niektórzy z nich mogli również doświadczyć w jaki sposób poznają i odbierają świat osoby z niepełnosprawnością ruchową. Dzieci z opaskami na oczach pokonywały tor przeszkód lub próbowały przemieszczać się na jednej nodze.

Ćwiczenia te miały na celu  uświadomienie dzieciom, jakie problemy napotykają w swoim życiu osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Każdy z uczniów otrzymał kartę pracy pt. „Serce na dłoni”, by pamiętali, że pomoc, akceptacja i zrozumienie osób z niepełnosprawnościami jest bardzo ważna.

          Starsi uczniowie otrzymali materiały do pracy na lekcjach z wychowawcami.

          Na szkolnym korytarzu (I piętro) została umieszczona gazetka ścienna, która swoją tematyką również nawiązuje do Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Przedstawiona została na niej krótka historia tego dnia, informacje na temat tego czym jest niepełnosprawność oraz zasady savoir vivre względem osób niepełnosprawnych.

          Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych przypomniały, że niepełnosprawni są wśród nas, że mają takie same potrzeby jak my, że chcą być traktowani na równi z pełnosprawnymi osobami. Musimy pamiętać o tym, że nikt nie powinien czuć się atakowany i obrażany z powodu swojej niepełnosprawności.