ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

26 czerwca 2020 r. to dzień zakończenia zajęć dydaktycznych. Niestety, ze względu na pandemię nie odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Z uwagi na reżim sanitarny obowiązujący na terenie szkoły oraz ze względu na bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników, uroczyste rozdanie świadectw odbędzie się 1 września 2020r.

Dziękujemy Państwu za wszelkie wsparcie i zrozumienie podczas trudnej dla Nas wszystkich sytuacji.
Życzymy wszystkim Rodzicom, Uczniom aby okres wakacyjny był czasem spokoju i beztroski.
Żywimy również nadzieję, że okres wakacji będzie czasem wygaszania pandemii i wszyscy spotkamy się w szkole na uroczystości otwarcia roku szkolnego 2020/2021.